Warszawski Blog Parkingowy

Na tym blogu umieszczał będę zdjęcia aut parkujących niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
Każdy wpis zostanie opisany nr rejestracyjnym oraz opisem wykroczenia które kierowca w moim mniemaniu popełnił.
Każdy wpis na blogu to jedno telefoniczne zgłoszenie w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa
Po zakończeniu interwencji wpisy będą aktualizowane o informacje o jej wyniku.
Umieszczenie zdjęcia i postu na blogu nie jest tożsame z popełnieniem wykroczenia, o tym decyduje uprawiony funkcjonariusz lub Sąd Grodzki.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z PoRD i kontaktów z telecentrum Warszawskiej SM pod numerem (+4822) 986
Uwolnijmy chodniki od nielegalnie parkujących!

czwartek, 31 grudnia 2009

Taxi - licencja na zastawianie drogi rowerowej?

PD zawziął się na "niewinnego" taksówkarza, i przekazał sprawę do "Wyższej Instancji"

 

 


Dotyczy: nagannego zachowania kierowcy taxi, pojazd nr 04874 dn.
15-12-2009, godz. 21:41

Do:
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy,
Wydział Obsługi Taksówkarzy, ul. Canaletta 2, tel. (022) 595-30-13.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o informację, w jakich sytuacjach jest możliwe
odebranie licencji taksówkarskiej kierowcy który łamie przepisy i
narusza prawo innych uczestników ruchu do korzystania z wydzielonego
dla nich pasa (drogi rowerowej).

Jeżeli takie zachowanie nie jest wystarczające by odebrać licencję, to
proszę o poinformowanie mnie o innych konsekwencjach jakie można
wyciągnąć w zakresie udzielonej licencji. Aż przykro wspominać, że
upomniany kierowca zamiast przeprosić i odjechać, sięgnął po
przekleństwa i groźby karalne. Czy taka osoba powinna legitymować się
licencją wystawioną przez M.St.?

Urządzając sobie postój na drodze rowerowej, kierowca nie tylko łamie
przepisy i zmusza rowerzystów do lawirowania (a w grudniu jest ślisko,
o wypadek nietrudno), ale wjeżdżając samochodem na delikatną kostkę
Bauma przyczynia się mocno do późniejszych jej deformacji i kosztów
ponoszonych przez Miasto.


W załączeniu - fotografie dokumentujące wykroczenie, z dn. 15-12-2009,
godz. 21:41

(ciąg dalszy nastąpi)

Posted by Picasa

Al. Ujazdowskie - Interwencja "milicyjna" :)

PD natrafił na kolejnego kierowcę, który ma gdzieś że zmusza innych do łamania przepisów. Wiadomo - "no przecież MUSI gdzieś zaparkować!"
Tutaj Policjant nie pomógł. W przypadku mojego zgłoszenia z przed kilku miesięcy Straż Miejska zrobiła swoje.

 
 

Miejsce: Al. Ujazdowskie, droga rowerowa
Czas: 15-12-2009, 10:08
Zgłoszenie: ustnie do policjanta (widocznego w tle na drugim zdjęciu)
Rezultat: Policjant udzielił niestety jedynie ustnego upomnienia,
odpowiedź: "ja tylko na chwilkę".

W międzyczasie inny samochód zastawił wyjazd i kierowca volkswagena
"tylko na chwilkę" nie mógł biedaczek odjechać. Policjant też "nic nie
mógł poradzić".
Posted by Picasa

środa, 30 grudnia 2009

Leon Zawodowiec atakuje!

Leon Zawodowiec zażądał respektowania prawa i poprosił o pomoc ekipę Straży Miejskiej
Data: 29.12.2009

Adres: Warszawa, Emilii Plater 47, przystanek Emilii Plater 09
Godzina zgłoszenia: 21:20
Czas reakcji: nie wiem dokładnie, na pewno poniżej 40 minut.
Efekt: dwa wezwania


 
Posted by Picasa

Czy pomoże to Panom WGMNC38 i WJ51470 przy kolejnym, tym razem przepisowym parkowaniu nie utrudniającym życia pozostałym?

Ze Świąteczno - Noworocznym Pozdrowieniem!
Znak-B36

piątek, 25 grudnia 2009

Na DdR przy Sobieskiego18:30 Zakończono interwencję, kierowca turkusowej Hondy parkujący na Drodze dla Rowerów, otrzymał wezwanie.
Pomimo Świąt Strażnicy wykazali się przyzwoitym czasem reakcji.
Miałem pewne wątpliwości, z powodu dość niejasnego oznakowania, ale okazało się że interweniujący takich nie mieli.

wtorek, 22 grudnia 2009

Akcja "Zero Widoczności 2"


Kolejny raz, to samo miejsce, czyli jak skutecznie ograniczyć widoczność pozostałym uczestnikom ruchu.
W tym przypadku, niestety sprawca domniemanego wykroczenia nie został ukarany.
Załoga która przybyła na miejsce około 14:50 nie potwierdziła zgłoszenia.
No czas reakcji był na prawdę niezły - ponad 4 godziny.

wtorek, 15 grudnia 2009

Akcja "Zero widoczności"


Działacze Akcji "Zero widoczności" są często widoczni na rogach naszych ulic i łukach mniejszych skrzyżowań.

Tych dwóch tutaj, ograniczało widoczność wielu uczestnikom ruchu:
- skręcający w prawo jak i w lewo w ulicę Pasteura z ulicy Banacha - mogli NIE dostrzec pieszych i rowerzystów przekraczających ulicę Pasteura (biegnie tam DDR i chodnik)
- skręcający w lewo i w prawo z Pasteura w Banacha nie widzieli aut jadących na wprost.

Około 11:40 załoga SM wystawiła dwa wezwania. SM z Ochoty działało dziś szybciej niż Ci z Śródmieścia (około 1 h po zgłoszeniu)

Jak to na GórskiegoTo miejsce jest zastawiane notorycznie. Obok na parterze działają jakieś firmy a parkując w tym miejscu można unikać płacenia za parkomat - jak tylko pojawią się strażnicy z ZDM - wystarczy wyjść i włożyć kwitek.
Dziś to nie zdało egzaminu. Oba pojazdy dostały wezwanie do SM w związku z parkowaniem na B-36 (Interwencja około 9:40).

ps1 . Przepraszam za jakość zdjęcia - stwierdziłem po fakcie.

ps2. Tak na marginesie to 26 listopada 2009 wysłałem pismo do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o wysłupkowanie tego miejsca (na przeciwko tak jest). Treść pisma poniżej:

=====
Szanowni Państwo!
Uprzejmie proszę o wygrodzenie z użyciem słupków U-12c chodnika nie ruchomości
ul Górskiego 1 działka nr 38 obszaru 50311 oraz ul. Tuwima w obrębie tej samej działki
(przykłady wygrodzenia na Rysunku nr 1). Prośbę swą motywuję:
1. We wskazanym miejscu występuje konflikt na linii pieszy – kontra samochody osobowe
/ciężarowe:

Samochody blokują chodnik nie pozostawiają wymaganej przestrzeni dla pieszych
(Art 47 Pkt. 1 ust. 2 PoRD),

wjeżdżając chodnikiem parkują za słupkami wygradzającymi (nie przy krawędzi
jezdni – niezgodnie z Art 47 Pkt. 2 PoRD dotyczy Tuwima i Górskiego 1),

utrudniają poruszanie się pieszym (w tym rodzicom z małymi dziećmi i wózkami) i
rowerzystom parkując w strefie zamieszkania (oznakowanej znakiem D-40) poza
wyznaczonymi miejscami,

ignorują znaki B-36 i B-1 umieszczone przed wjazdem na posesję ul. Górskiego 1.,

ciężarówki parkujące na chodniku niszczą go doprowadzając do jego zapadania się
w obrębie studzienki kanalizacyjnej.
Dla przykładu w sprawie parkującej nielegalnie na chodniku ciężarówki o numerze
rejestracyjnym KTT04AT widocznej na zdjęciach 1-3, Straż Miejska była proszona o
interwencję wielokrotnie (dwukrotnie w dniu 18-06-2009 i w dniach 19-06-2009, 20-06-
2009, 07-09-2009, 11-09-2009, 28-10-2009, 02-11-2009). Żadna z interwencji nie
zakończyła się odholowaniem czy mandatem, wystawiono jedynie pojedyncze wezwania.

Poniżej przestawiam zdjęcia wykonywane w wybranych dniach interwencji Straży
Miejskiej.
2. Wygrodzenie wskazanego terenu za pomocą słupków U-12c spełnia cele stawiane sobie
przez Miasto Stołeczne Warszawa w dokumencie „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata
kolejne” będącego załącznikiem LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca
2009 r. a konkretnie:

Cel szczegółowy: III.1 „Racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców”
– pracownicy okolicznych biur parkując pod oknami nieruchomości Górskiego 1
mają je w zasięgu wzroku i dzięki temu unikają opłacania za parkowanie w SPP.
Widząc kontrolę ZDM uiszczaja opłaty w innycm przypadku często parkują bez
wniesienia stosownej opłaty. Eliminując nielegalne parkowanie, przyczyniamy się
do zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta.

Cel szcegółowy: III.2 „Przywrócenie ulicom funkcji miejskich” i Cel VI.2 „Poprawa
jakości przestrzeni miejskiej” – placyk przed nieruchmością Górskiego 1 stał się
nilegalnym parkingiem gdzie pieszy został zredukwoany do niechcianego gościa
przemykającego pomiędzy samochodami i przeganianego przez nielegalnie
jeżdżace chodnikiem auta. Uniemożliwienie nielegalne parkowania otworzy drogę
do zagospodarowania wolnej przestrzeni na rzecz okolicznych mieszkańców
porpzez ustawienie ławek, kwietników itd.
Cele wymienione powyżej mają być realizowane poprzez (zgodnie z LVIII/1749/2009 Rady
m.st. Warszawy punkt 3.5 tabela 25) „Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w strefie przez
wyeliminowanie: nielegalnego parkowania, postojowych miejsc przykrawężnikowych położonych
wzdłuż ciągów drogowych prowadzących intensywny ruchu autobusowy oraz w obszarach
intensywnego ruchu pieszego.”
Proszę o odpowiedź w wersji elektronicznej a jeżeli to niemożliwe listem zwykłym bez
potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art 35KPA, oraz informowanie mnie o
działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.


=====

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Parkowanie na DDR

 
PD podesłał:

"Trafiony - gdy jechałem na Wolumen około południa
Zatopiony - gdy już z Wolumenu wracałem ;-)

Wynik interwencji widać na zdjęciu - za wycieraczką.
Godziny zgłoszenia nie pamiętam dokładnie, trzynastego grudnia około
południa... Zdjęcie zrobiłem o 14:45, gdy wracałem."
Posted by Picasa

piątek, 4 grudnia 2009

Warszawskie standardy


A na Nowogrodzkiej 76 bez zmian, parkowanie w niebezpiecznej odległości od przejścia dla pieszych oraz na obszarze wyłączonym z ruchu trwa w najlepsze. Dziś trzech kandydatów do nagrody - 100 zł na głowę.

Interwencja odbyła się o godzinie 09:40 - Strażnicy wystawili dwa wezwania.

czwartek, 26 listopada 2009

środa, 18 listopada 2009

WU49685Obserwuję to miejsce od kilku tygodni.
Niezależnie od ilości wolnych miejsc parkingowych na około (a jest ich dużo), ten Opel musi parkować centymetry przed przejściem i na wysepce.
Dziś dostał szansę zrozumienia "o co be".

2h później (09:55) SM pojawiła się na miejscu. Wystawiono jedno wezwanie.

czwartek, 12 listopada 2009

Ochota na mandat

 
Posted by Picasa

Ulica Filtrowa, Ochota w pobliżu granicy Strefy Parkowania Płatnego.
Właściciel błękitnego VW zapewne wychodzi z założenia "Piesi? Jacy piesi przecież tu nikt nie chodzi!".
09:56 Zgłoszono na SM. Około 12:00 interweniująca załoga wystawiła wezwanie.
Pomoże?

środa, 4 listopada 2009

na chodniku nie przy krawędzi jezdni


Dziś postanowiłem przetestować reakcję SM na typowe w Warszawie parkowanie na środku chodnika np. za pasem zieleni czy słupkami wygradzającymi.

Wynik mnie zaskoczył. Około 09:45 podjęto interwencję i wystawiono 4 wezwania, w tym dla przedstawionej na zdjęciu Hondy.
Obawiałem się że usłyszę "sprawdzono - pozostawiono 1,5 metra". By tego uniknąć opisałem problem najdokładniej jak się da łącznie z podaniem nr artykułu z PoRD: Art. 47 Ust. 2.

poniedziałek, 2 listopada 2009

Neverending story


Kolejny raz ciężarówka - magazyn (KTT04AT) niszczy chodnik i utrudnia ruch pieszych. Jak zwykle bez opłaty parkingowej.
Na około spore towarzystwo któremu znak B36 jest zupełnie obcy. Poprzednim razem żaden patrol nie podjął interwencji.
Dziś poszło im lepiej. O 09:33 wystawiono wezwanie.

piątek, 30 października 2009

"Wskazane pojazdy zaparkowane prawidłowo"


Znaczne ograniczenie widoczności na przejściu dla pieszych. Przejeżdżałem obok i musiałem niemal stanąć by coś dostrzec.
13:45 Info z SM: "Wskazane pojazdy zaparkowane prawidłowo".
Brawo dla Strażników.

środa, 28 października 2009

I znów to samo


Sprawa jak w brazylijskim serialu odcinek X. Nie ma mocnych na kierowcę tej ciężarówki. Dostał już z 5 wezwań, niezliczoną liczbę mandatów za parkowanie bez opłaty i ...
nic.
Chodnik jak się zapadał tak zapada się nadal, piesi z wózkami dziecięcymi (obok przedszkole) nadal muszą się przeciskać.
Dziś dojdzie zapewne kolejne wezwanie.

No i niestety. Według informacji z godz. 15:20: "W ciągu 3 godzin od zgłoszenia żadna załoga nie podjęła interwencji".

środa, 21 października 2009

Na przejściu i środku chodnika


Ulica 1 Sierpnia, róg Żwirki i Wigury, niedaleko kompleksu biurowego. Na obu ulicach brak miejsc parkingowych. 100 metrów dalej parking ale...
płatny.
Na na auto kierowców stać ale na parking już nie - i parkują na środku chodnika czyli sprzecznie z Art. 47 Pkt.2 (nie przy krawędzi jezdni) i jednocześnie w obrębie przystanku Novotel 02.
SM dostała zgłoszenie ze wskazanym na zdjęciu Seatem, który nie dość że na środku to zaparkował niemal na pasach.
Interwencja została zakończona o godz. 9:45. Strażnicy stwierdzili brak wskazanego pojazdu pojazdu.
Parkujących przed (za) nim w głębi chodnika oczywiście nie dostrzegli. Albo nie wiedzieli że:

Art. 47. [Zatrzymanie lub postój na chodniku]
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub
przedniej osi
pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
2,5 t, pod warunkiem że:
...
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im
ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
...
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie
lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego,
motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu
wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

poniedziałek, 12 października 2009

Jak to WWLW tym miejscu standardowo parkuje samochód na rejestracji WWLxxxx.
Albo zielony Lanos, albo czerwony Nissan.
Właściciel z pod Warszawy, kontynuje dobrą tradycję klanu WWL i staje gdzie popadnie, tj. za znakiem "Parking - Koniec" i za słupkami wygradzającymi.
Niestety SM przyjechała za późno - o 17:30 "parkującego inaczej" już nie było

piątek, 9 października 2009

Legalne - nielegalne
Z portalu warszawa.gazeta.pl
Autor: śmik
Za rok pojedziemy nowym wiaduktem na lotnisko
Zaczyna się budowa nowej drogi, która odciąży zakorkowaną Marynarską. Ul. Cybernetyki na Służewcu zostanie połączona wiaduktem z ul. 17 Stycznia na Okęciu.


Miejscy drogowcy podpisali umowę z wykonawcą. Odbyło się to w niecodzienny sposób. Pod koniec września dokumenty podpisała firma Budimex-Dromex, a 1 października - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Wczoraj wykonawca poinformował, że umowa już wpłynęła do niego. Prace mają się zacząć w ciągu kilku tygodni. Nadal nie ma jednak pozwolenia na budowę. Dla części inwestycji wyda je wojewoda, dla innej - prezydent Warszawy. - Obu dokumentów spodziewamy się lada dzień - mówi rzeczniczka ZMID Małgorzata Gajewska. Ratusz musi jeszcze załatwić przeprowadzkę części zakładu Spółdzielni Inwalidów "Świt" przy ul. Taśmowej, który produkuje kosmetyki. Niektóre budynki kolidują z planowanym wjazdem na wiadukt nad torami.

Marcin Ochmański z biura prasowego ratusza zapowiada, że przeprowadzka do pozostałej części zakładu odbędzie się na koszt miasta. Dojdzie do niej przed końcem roku. Według Małgorzaty Gajewskiej nie opóźni to prac budowlanych. Roboty polegają nie tylko na budowie wiaduktu nad linią kolejową, który połączy ul. Cybernetyki i ul. 17 Stycznia, ale także na poszerzeniu obu ulic. Między ul. Rzymowskiego i ul. Żwirki i Wigury powstanie arteria z dwoma pasami w każdym kierunku. Ma być gotowa już w październiku przyszłego roku.A w miejscu wyżej wymienionej inwestycji - masakra parkingowa. Na Cybernetyki parkuje się wszędzie - wzdłuż jezdni, na zakazie, na chodniku za pasem zieleni czasem w dwóch rzędach. To samo na Postępu i Wynalazek.

W niektórych miejscach nielegalne parkowanie "prawie" zalegalizowano. Na zdjęciu powyżej widać róg ulic Cybernetyki i Postępu. Stoi tam znak Znak B36. A tuż za nim w chodnik przy skraju jezdni wbito tabliczki z informacją iż jest to "Parking dla klientów firmy Nowal".
Ciekawe co na to władza - tym razem Zarząd Dróg Miejskich. Poniżej treść mejla

Szanowni Państwo,


Uprzejmie proszę o informacje czy przedstawiony na załączonych zdjęciach "parking dla klientów firmy Nowal" został przygotowany za Państwa zgodą.
Zdjęcia przedstawiają róg ulic Cybernetyki i Postępu, oznaczone znakiem B36. Zaraz za nim na tabliczkach wbitych w chodnik/grunt wbito tabliczki z napisem "Parking dla Klientów firmy Nowal" oraz "Nie parkować miejsce dostaw".

Jeżeli tabliczki ustawiono nielegalnie proszę o rozpoczęcie procedury zmierzającej do ich likwidacji i ew. ukarania ich właściciela.
W związku z planowanymi inwestycjami w tym rejonie nie jest to najlepsze miejsce na "miejsce dostaw" oraz "parking dla klientów" o czym proponuję poinformować właściciela w/w tabliczek. (w domniemaniu jest to firma Nowal mieszcząca się zaraz obok.).


Proszę o odpowiedź w wersji elektronicznej a jeżeli to nie możliwe listem zwykłym bez potwierdzenia odbiory w terminie wynikającym z art 35KPA, oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.

Adres do ew. korespondencji:
******

wtorek, 6 października 2009

Reklama bez tablic (prawie)


Kolejny dzień z rzędu w centrum miasta stoi stary rzęch, odmalowany by robił za darmową reklamę.
Bez biletu parkingowego i bez rejestracji (teoretycznie brak możliwosci ukarania przez ZDM).
Ale - rejestracja jest za szybą (bo inaczej mozna by go było odholować). Ale nie ma naklejki (czy to rejestracja tego auta?). Poprosiłem SM o sprawdzenie tego i ewentualne usunięcie pojazdu. Nr zgłoszenia 1674773/06-10-2009

Zgodnie z informacją z SM z dnia 07-10-2009, kierowca (?) pojazdu został pouczony. Pytanie: o czym?

poniedziałek, 5 października 2009

Piesi won na jezdnię!Mokotów, ulica Domaniewska przy skrzyżowaniu z Puławską.
Na 30 metrach około 6 aut parkuje nie pozostawiając dla pieszych nawet centymetra.
Przekazano do SM z prośbą o usunięcie pojazdów. Spodziewany rezultat - tylko wezwania ("przecież nie utrudniają ruchu").
14:11 Po godzinie i 11 minutach jeszcze nie podjęto interwencji.
Według informacji z godziny 16:04 patrol (interwencja o 15:10) nie potwierdził zgłoszonego problemu.

Dziwne. Bo biały Ford (poniżej) sfotografowany o 16:10 stał tam co najmniej od 13:00. No ale ja zgłaszałem vis-a-vis Domaniewska 12 a ten stał vis-a-vis Domaniewskiej 10.
No i jak widać na zdjęciu chodnik nie był całkowicie zastawiony. 40 centymetrów zostało dla pieszych.

środa, 23 września 2009

Na drodze dla rowerów i wjeździeKierowca złotego Opla skutecznie utrudniał ruch na drodze dla rowerów i uniemożliwiał wyjazd z bramy przy Al. Ujazdowskich 22.
O godzinie 17:30 Straż Miejska wystawiła tzw. "wezwanie foto". Miejmy nadzieję że to czegoś go nauczy.

wtorek, 15 września 2009

Na B-36 i T-24A było tu tak ładnie, odkąd SM rozpoczęła cykliczne odholowywanie.
Jak widać jeszcze nie wszyscy znają znak B-36 z tabliczką T-24.

O godz. 13:45 pojazd został odholowany.

piątek, 11 września 2009

Bezradność Władzy

Niekończąca się sprawa ze szrotem-magazynem nie płacącym za parkowanie i łamiącym rekordową liczbę przepisów:
- parkowanie na zakazie (B-36) (1 pkt. 100zł)
- parkowanie w strefie zamieszkania (D-40) (1 pkt. 100 zł - nie sumuje się)
- ciężarówka na chodniku (Art 47 Pkt. 2) (1 pkt. 100 zł - nie sumuje się)
- utrudnianie ruchu pieszych (Art 47 Pkt. 1 ust. 2) (1 pkt. 100 zł - nie sumuje się)
a to wszytko po zignorowaniu znaku:
- B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" (5 pkt. 250 zł) tutaj pełne oznakowanie


To wezwanie zostało wystawione po interwencji z przed czterech dni a sfotografowane wczoraj (10.09). Jak widać właściciel szrota-magazynu zupełnie się nim nie przejmuje.

W związku z tym zdecydowałem dzisiaj podjąć osobistą interwencję i po zgłoszeniu na 986 poczekałem na załogę.

Przyjechali dość szybko - po około 30 minutach. Rozmowa była bardzo miła, niestety nic z niej nie wynikło. Panowie mogli wystawić jedynie kolejne wezwanie.
Dlaczego? Na poniższym zdjęciu widać trzy samochody. Jeżeli jednym z nich jest ta ciężarówka przejście pomiędzy nimi jest bardzo trudne (zwłaszcza dla osoby na wózku/rodzica z dzieckiem w wózku). Tym bardziej iż ciężarówkę można ominąć tylko z prawej strony, gdyż przy współpracy parkujących aut zapadł się chodnik przy mini-studzience.

Jak na złość, dziś nie było żadnego chętnego by zaparkować po prawej stronie szrota.
Wtedy byłaby podstawa do odholowania. Ale nawet gdyby tak się stało, prawdopodobnie zostałby odholowany jedynie samochód stojący najbliżej ściany. Tak to już podobno wynika z praktyki służb usuwających "niesfornych kierowców". W wyniku dostałoby się przypadkowemu "parkującemu inaczej" a szrot (prawdopodobnie roboli z pobliskiej budowy PolAkła) został by na miejscu.

poniedziałek, 7 września 2009

KTT04AT - od nowaKontynuacja sprawy z przed wakacji.
Miała być wyjaśniona kwestia oznakowania.
Oznakowanie się nie zmieniło. Może zmieniło się jego znaczenie (4 znaki: 2xB-36, B-1 i D-40).
Ciekaw jestem odpowiedzi z SM.

11:02 Info z 986: Wystawiono dwa wezwania. Pytanie tylko komu i czy ciężarówka będzie tam nadal stała.

czwartek, 27 sierpnia 2009

Kasprowicza vol. 3


Mario znów atakuje! (26.08.2009)

"Tym razem pięciu szczęśliwców znalazło miejsca parkingowe. Gratis dostali foto wezwania.
Zgłoszenie z 10:59. Godzinę później wizyta patrolu SM.
Miejsce to samo: Kasprowicza/Zjednoczenia (vis-a-vis poczty)

Trzy pierwsze podpadają pod blokowanie chodnika. Dwa ostatnie (tj. Nissan WD 09244 oraz Ford WD 59106) podpadają pod zatrzymanie się o obrębie przystanku (poniżej 15m). Do tego stopnia, że kobieta z wózkiem dziecięcym ledwo wyszła z autobusu linii 103 dzięki uprzejmości właściciela Nissana."
piątek, 21 sierpnia 2009

i znów nie da się przejść

 
 
 
Posted by Picasa

Mario znów upomniał się o swoje prawo do nie wycierania nogawkami brudnych zderzaków podczas przechodzenia chodnikiem.

Kasprowicza/Al. Zjednoczenia (przy przystanku M. Stare Bielany 04)
Zgłoszenie z 11:35 do SM. Podstawa ta sama co poprzednio. Miejsce to
samo. Różnica polega na tym, że tym razem mamy trzy fotki.

WV -> WD 71695
Deawoo -> WZJ 185F
Renault -> WX22755


Czekamy na wynik interwencji.

===
13:05 -> brak interwencji. Wysłane ponaglenie...

Wynik: "Podjechali o 13:25. Ale niestety na przystanek "02" a nie na "04". Zatoka pusta. Odjechali..."

WF2073C - tradycyjne miejsce parkingoweTen Pan parkuje tu prawie codziennie. Nic to że zasłania równorzędne skrzyżowanie.
To miejsce parkingowe należy mu się jak kurze ziarno.
Na szczęście nie tylko to mu się należy.
Godz. 10:51 wystawiono wezwanie.

środa, 19 sierpnia 2009

jeden telefon, czterech zatopionych

pd podjął skuteczną interwencję:

Dnia 18/08/2009
Miejsce: Marymoncka, przystanek ZTM Podleśna-IMGW
Wykroczenie: parkowanie na chodniku bez pozostawienia 1,5m (to co
zostawiono, to droga rowerowa, a nie chodnik)
Numer zgłoszenia (na 986): 1615178
Efekt: wystawiono cztery wezwania.
Ciekawe czy za zmuszanie pieszych do łamania przepisów PoRD można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności?
Zapewne tylko z powództwa cywilnego.