Warszawski Blog Parkingowy

Na tym blogu umieszczał będę zdjęcia aut parkujących niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
Każdy wpis zostanie opisany nr rejestracyjnym oraz opisem wykroczenia które kierowca w moim mniemaniu popełnił.
Każdy wpis na blogu to jedno telefoniczne zgłoszenie w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa
Po zakończeniu interwencji wpisy będą aktualizowane o informacje o jej wyniku.
Umieszczenie zdjęcia i postu na blogu nie jest tożsame z popełnieniem wykroczenia, o tym decyduje uprawiony funkcjonariusz lub Sąd Grodzki.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z PoRD i kontaktów z telecentrum Warszawskiej SM pod numerem (+4822) 986
Uwolnijmy chodniki od nielegalnie parkujących!

czwartek, 5 lutego 2009

Jak to działa na Służewcu

Sprawa jeszcze z przed powstania blogu:
5 lutego 2009 popełniłem poniższe pismo do SM. Pismo było swoistą reklamacją na brak jakiejkolwiek reakcji i nie realizowania swoich obowiązków w okresie od 18-12-2008 do 29-01-2009.

Do:
Miejska m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 130/132
00-454 Warszawa


Dotyczy: Zgłoszeń wykroczeń dotyczących parkowania niezgodnie oznakowaniem B-36 oraz z art. 49 ust. 1 pkt. 9 Prawa o Ruchu Drogowym z dni 18,19,23,24 grudnia 2008 oraz 20,21,22,27,28,29 stycznia 2009 dotyczących ulicy Wołoskiej w Warszawie pomiędzy ulicami Domaniewską i Marynarską.


Szanowni Państwo

W nawiązaniu do zgłaszanych telefonicznie (w dniach 18, 19, 23, 24 grudnia oraz 20,21,22,27,28,29 stycznia 2009) próśb o interwencję przy ulicy Wołoskiej w Warszawie (vis a vis Wołowska 16 i Galerii Mokotów) pomiędzy ulicami poprzecznymi Domaniewską i Marynarską, w związku z nieprzestrzeganiem oznakowania pionowego B-36 oraz z art. 49 ust. 1 pkt. 9 Prawa o Ruchu Drogowym uprzejmie proszę o:
1. Szczegółowe określenie wyników w/w interwencji oraz zajęcie stanowiska do przekazanej mi telefonicznie (przez operatorów linii 986) informacji, iż:
• interwencje nie zostały podjęte „ze względu na brak środków” (18,19,24 grudnia 2008, 20,27 stycznia 2009)
• wystawiono tylko dwa wezwania ze względu na „ważniejsze zadania” (23 grudnia, 22 stycznia 2009),
• nie stwierdzono pojazdów parkujących niezgodnie z B-36 (na godzinę 10:00 dnia 21.01.2009, oraz w dniu 28.01.2009)
2. Określenie przewidywanego terminu, w którym możliwa będzie skuteczna interwencja w tym rejonie (problem występuje codziennie, nawet w dni „przedświąteczne” – patrz zdjęcie nr 1 z dnia 24-12-2008)
3. Udostępnienie informacji na temat statystyk dotyczących interwencji zgłoszonych/zrealizowanych w dniach zgodnie z poniższą tabelą.
4. Rozpoczęcie postępowań zmierzających do ukarania sprawców wykroczeń zaprezentowanych na zdjęciach nr 2-5 (możliwych do jednoznacznej identyfikacji). Oświadczam, iż: zdjęcia wykonałem w dniu 28 stycznia 2009 około godz. 08:30, zdjęcia nie podlegały żadnej obróbce cyfrowej i analogowej, i prezentują stan faktyczny na ten czas i miejsce.
• Przykładowe dane:
o Zdjęcie nr 2,3, czarny WV Passat WZ75270
o Zdjęcie nr 4, Biała furgonetka WD37649

Lp Data Liczba patroli (załóg) dyżurnych Liczba przyjętych zgłoszeń (wszystkich) Liczba zrealizowanych zgłoszeń (wszystkich) Liczba przyjętych zgłoszeń (tylko nielegalne parkowanie) Liczba zrealizowanych zgłoszeń (tylko nielegalne parkowanie) Liczba wystawionych wezwań/mandatów (tylko nielegalne parkowanie)
1 18-12-2008
2 19-12-2008
3 23-12-2008
4 24-12-2008
5 20-01-2009
6 21-01-2009
7 22-01-2009
8 27-01-2009
9 28-01-2009
10 29-01-2009


Zdjęcie nr 1. 24 grudnia 2008 około godz. 08:30. Samochody parkujące vis-a-vis Wołskiej 16 niezgodnie z oznakowaniem B-36

Zdjęcie nr 2. 28 styczeń 2009 około godz. 08:30. Samochody parkujące vis-a-vis Wołskiej 16 niezgodnie z oznakowaniem B-36Zdjęcie nr 3. 28 styczeń 2009 około godz. 08:30. Samochody parkujące vis-a-vis Wołskiej 16 niezgodnie z oznakowaniem B-36Zdjęcie nr 4. 28 styczeń 2009 około godz. 08:30. Samochody parkujące vis-a-vis Wołskiej 16 niezgodnie z oznakowaniem B-36Zdjęcie nr 5. 28 styczeń 2009 około godz. 08:30. Samochody parkujące vis-a-vis Wołskiej 16 niezgodnie z oznakowaniem B-36
Do wiadomości: TVN Warszawa, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy