Warszawski Blog Parkingowy

Na tym blogu umieszczał będę zdjęcia aut parkujących niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
Każdy wpis zostanie opisany nr rejestracyjnym oraz opisem wykroczenia które kierowca w moim mniemaniu popełnił.
Każdy wpis na blogu to jedno telefoniczne zgłoszenie w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa
Po zakończeniu interwencji wpisy będą aktualizowane o informacje o jej wyniku.
Umieszczenie zdjęcia i postu na blogu nie jest tożsame z popełnieniem wykroczenia, o tym decyduje uprawiony funkcjonariusz lub Sąd Grodzki.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z PoRD i kontaktów z telecentrum Warszawskiej SM pod numerem (+4822) 986
Uwolnijmy chodniki od nielegalnie parkujących!

czwartek, 31 grudnia 2009

Taxi - licencja na zastawianie drogi rowerowej?

PD zawziął się na "niewinnego" taksówkarza, i przekazał sprawę do "Wyższej Instancji"

 

 


Dotyczy: nagannego zachowania kierowcy taxi, pojazd nr 04874 dn.
15-12-2009, godz. 21:41

Do:
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy,
Wydział Obsługi Taksówkarzy, ul. Canaletta 2, tel. (022) 595-30-13.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o informację, w jakich sytuacjach jest możliwe
odebranie licencji taksówkarskiej kierowcy który łamie przepisy i
narusza prawo innych uczestników ruchu do korzystania z wydzielonego
dla nich pasa (drogi rowerowej).

Jeżeli takie zachowanie nie jest wystarczające by odebrać licencję, to
proszę o poinformowanie mnie o innych konsekwencjach jakie można
wyciągnąć w zakresie udzielonej licencji. Aż przykro wspominać, że
upomniany kierowca zamiast przeprosić i odjechać, sięgnął po
przekleństwa i groźby karalne. Czy taka osoba powinna legitymować się
licencją wystawioną przez M.St.?

Urządzając sobie postój na drodze rowerowej, kierowca nie tylko łamie
przepisy i zmusza rowerzystów do lawirowania (a w grudniu jest ślisko,
o wypadek nietrudno), ale wjeżdżając samochodem na delikatną kostkę
Bauma przyczynia się mocno do późniejszych jej deformacji i kosztów
ponoszonych przez Miasto.


W załączeniu - fotografie dokumentujące wykroczenie, z dn. 15-12-2009,
godz. 21:41

(ciąg dalszy nastąpi)

Posted by Picasa

Al. Ujazdowskie - Interwencja "milicyjna" :)

PD natrafił na kolejnego kierowcę, który ma gdzieś że zmusza innych do łamania przepisów. Wiadomo - "no przecież MUSI gdzieś zaparkować!"
Tutaj Policjant nie pomógł. W przypadku mojego zgłoszenia z przed kilku miesięcy Straż Miejska zrobiła swoje.

 
 

Miejsce: Al. Ujazdowskie, droga rowerowa
Czas: 15-12-2009, 10:08
Zgłoszenie: ustnie do policjanta (widocznego w tle na drugim zdjęciu)
Rezultat: Policjant udzielił niestety jedynie ustnego upomnienia,
odpowiedź: "ja tylko na chwilkę".

W międzyczasie inny samochód zastawił wyjazd i kierowca volkswagena
"tylko na chwilkę" nie mógł biedaczek odjechać. Policjant też "nic nie
mógł poradzić".
Posted by Picasa

środa, 30 grudnia 2009

Leon Zawodowiec atakuje!

Leon Zawodowiec zażądał respektowania prawa i poprosił o pomoc ekipę Straży Miejskiej
Data: 29.12.2009

Adres: Warszawa, Emilii Plater 47, przystanek Emilii Plater 09
Godzina zgłoszenia: 21:20
Czas reakcji: nie wiem dokładnie, na pewno poniżej 40 minut.
Efekt: dwa wezwania


 
Posted by Picasa

Czy pomoże to Panom WGMNC38 i WJ51470 przy kolejnym, tym razem przepisowym parkowaniu nie utrudniającym życia pozostałym?

Ze Świąteczno - Noworocznym Pozdrowieniem!
Znak-B36

piątek, 25 grudnia 2009

Na DdR przy Sobieskiego18:30 Zakończono interwencję, kierowca turkusowej Hondy parkujący na Drodze dla Rowerów, otrzymał wezwanie.
Pomimo Świąt Strażnicy wykazali się przyzwoitym czasem reakcji.
Miałem pewne wątpliwości, z powodu dość niejasnego oznakowania, ale okazało się że interweniujący takich nie mieli.

wtorek, 22 grudnia 2009

Akcja "Zero Widoczności 2"


Kolejny raz, to samo miejsce, czyli jak skutecznie ograniczyć widoczność pozostałym uczestnikom ruchu.
W tym przypadku, niestety sprawca domniemanego wykroczenia nie został ukarany.
Załoga która przybyła na miejsce około 14:50 nie potwierdziła zgłoszenia.
No czas reakcji był na prawdę niezły - ponad 4 godziny.

wtorek, 15 grudnia 2009

Akcja "Zero widoczności"


Działacze Akcji "Zero widoczności" są często widoczni na rogach naszych ulic i łukach mniejszych skrzyżowań.

Tych dwóch tutaj, ograniczało widoczność wielu uczestnikom ruchu:
- skręcający w prawo jak i w lewo w ulicę Pasteura z ulicy Banacha - mogli NIE dostrzec pieszych i rowerzystów przekraczających ulicę Pasteura (biegnie tam DDR i chodnik)
- skręcający w lewo i w prawo z Pasteura w Banacha nie widzieli aut jadących na wprost.

Około 11:40 załoga SM wystawiła dwa wezwania. SM z Ochoty działało dziś szybciej niż Ci z Śródmieścia (około 1 h po zgłoszeniu)

Jak to na GórskiegoTo miejsce jest zastawiane notorycznie. Obok na parterze działają jakieś firmy a parkując w tym miejscu można unikać płacenia za parkomat - jak tylko pojawią się strażnicy z ZDM - wystarczy wyjść i włożyć kwitek.
Dziś to nie zdało egzaminu. Oba pojazdy dostały wezwanie do SM w związku z parkowaniem na B-36 (Interwencja około 9:40).

ps1 . Przepraszam za jakość zdjęcia - stwierdziłem po fakcie.

ps2. Tak na marginesie to 26 listopada 2009 wysłałem pismo do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o wysłupkowanie tego miejsca (na przeciwko tak jest). Treść pisma poniżej:

=====
Szanowni Państwo!
Uprzejmie proszę o wygrodzenie z użyciem słupków U-12c chodnika nie ruchomości
ul Górskiego 1 działka nr 38 obszaru 50311 oraz ul. Tuwima w obrębie tej samej działki
(przykłady wygrodzenia na Rysunku nr 1). Prośbę swą motywuję:
1. We wskazanym miejscu występuje konflikt na linii pieszy – kontra samochody osobowe
/ciężarowe:

Samochody blokują chodnik nie pozostawiają wymaganej przestrzeni dla pieszych
(Art 47 Pkt. 1 ust. 2 PoRD),

wjeżdżając chodnikiem parkują za słupkami wygradzającymi (nie przy krawędzi
jezdni – niezgodnie z Art 47 Pkt. 2 PoRD dotyczy Tuwima i Górskiego 1),

utrudniają poruszanie się pieszym (w tym rodzicom z małymi dziećmi i wózkami) i
rowerzystom parkując w strefie zamieszkania (oznakowanej znakiem D-40) poza
wyznaczonymi miejscami,

ignorują znaki B-36 i B-1 umieszczone przed wjazdem na posesję ul. Górskiego 1.,

ciężarówki parkujące na chodniku niszczą go doprowadzając do jego zapadania się
w obrębie studzienki kanalizacyjnej.
Dla przykładu w sprawie parkującej nielegalnie na chodniku ciężarówki o numerze
rejestracyjnym KTT04AT widocznej na zdjęciach 1-3, Straż Miejska była proszona o
interwencję wielokrotnie (dwukrotnie w dniu 18-06-2009 i w dniach 19-06-2009, 20-06-
2009, 07-09-2009, 11-09-2009, 28-10-2009, 02-11-2009). Żadna z interwencji nie
zakończyła się odholowaniem czy mandatem, wystawiono jedynie pojedyncze wezwania.

Poniżej przestawiam zdjęcia wykonywane w wybranych dniach interwencji Straży
Miejskiej.
2. Wygrodzenie wskazanego terenu za pomocą słupków U-12c spełnia cele stawiane sobie
przez Miasto Stołeczne Warszawa w dokumencie „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata
kolejne” będącego załącznikiem LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca
2009 r. a konkretnie:

Cel szczegółowy: III.1 „Racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców”
– pracownicy okolicznych biur parkując pod oknami nieruchomości Górskiego 1
mają je w zasięgu wzroku i dzięki temu unikają opłacania za parkowanie w SPP.
Widząc kontrolę ZDM uiszczaja opłaty w innycm przypadku często parkują bez
wniesienia stosownej opłaty. Eliminując nielegalne parkowanie, przyczyniamy się
do zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta.

Cel szcegółowy: III.2 „Przywrócenie ulicom funkcji miejskich” i Cel VI.2 „Poprawa
jakości przestrzeni miejskiej” – placyk przed nieruchmością Górskiego 1 stał się
nilegalnym parkingiem gdzie pieszy został zredukwoany do niechcianego gościa
przemykającego pomiędzy samochodami i przeganianego przez nielegalnie
jeżdżace chodnikiem auta. Uniemożliwienie nielegalne parkowania otworzy drogę
do zagospodarowania wolnej przestrzeni na rzecz okolicznych mieszkańców
porpzez ustawienie ławek, kwietników itd.
Cele wymienione powyżej mają być realizowane poprzez (zgodnie z LVIII/1749/2009 Rady
m.st. Warszawy punkt 3.5 tabela 25) „Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w strefie przez
wyeliminowanie: nielegalnego parkowania, postojowych miejsc przykrawężnikowych położonych
wzdłuż ciągów drogowych prowadzących intensywny ruchu autobusowy oraz w obszarach
intensywnego ruchu pieszego.”
Proszę o odpowiedź w wersji elektronicznej a jeżeli to niemożliwe listem zwykłym bez
potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art 35KPA, oraz informowanie mnie o
działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.


=====

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Parkowanie na DDR

 
PD podesłał:

"Trafiony - gdy jechałem na Wolumen około południa
Zatopiony - gdy już z Wolumenu wracałem ;-)

Wynik interwencji widać na zdjęciu - za wycieraczką.
Godziny zgłoszenia nie pamiętam dokładnie, trzynastego grudnia około
południa... Zdjęcie zrobiłem o 14:45, gdy wracałem."
Posted by Picasa

piątek, 4 grudnia 2009

Warszawskie standardy


A na Nowogrodzkiej 76 bez zmian, parkowanie w niebezpiecznej odległości od przejścia dla pieszych oraz na obszarze wyłączonym z ruchu trwa w najlepsze. Dziś trzech kandydatów do nagrody - 100 zł na głowę.

Interwencja odbyła się o godzinie 09:40 - Strażnicy wystawili dwa wezwania.