Warszawski Blog Parkingowy

Na tym blogu umieszczał będę zdjęcia aut parkujących niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
Każdy wpis zostanie opisany nr rejestracyjnym oraz opisem wykroczenia które kierowca w moim mniemaniu popełnił.
Każdy wpis na blogu to jedno telefoniczne zgłoszenie w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa
Po zakończeniu interwencji wpisy będą aktualizowane o informacje o jej wyniku.
Umieszczenie zdjęcia i postu na blogu nie jest tożsame z popełnieniem wykroczenia, o tym decyduje uprawiony funkcjonariusz lub Sąd Grodzki.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z PoRD i kontaktów z telecentrum Warszawskiej SM pod numerem (+4822) 986
Uwolnijmy chodniki od nielegalnie parkujących!

wtorek, 15 grudnia 2009

Jak to na GórskiegoTo miejsce jest zastawiane notorycznie. Obok na parterze działają jakieś firmy a parkując w tym miejscu można unikać płacenia za parkomat - jak tylko pojawią się strażnicy z ZDM - wystarczy wyjść i włożyć kwitek.
Dziś to nie zdało egzaminu. Oba pojazdy dostały wezwanie do SM w związku z parkowaniem na B-36 (Interwencja około 9:40).

ps1 . Przepraszam za jakość zdjęcia - stwierdziłem po fakcie.

ps2. Tak na marginesie to 26 listopada 2009 wysłałem pismo do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o wysłupkowanie tego miejsca (na przeciwko tak jest). Treść pisma poniżej:

=====
Szanowni Państwo!
Uprzejmie proszę o wygrodzenie z użyciem słupków U-12c chodnika nie ruchomości
ul Górskiego 1 działka nr 38 obszaru 50311 oraz ul. Tuwima w obrębie tej samej działki
(przykłady wygrodzenia na Rysunku nr 1). Prośbę swą motywuję:
1. We wskazanym miejscu występuje konflikt na linii pieszy – kontra samochody osobowe
/ciężarowe:

Samochody blokują chodnik nie pozostawiają wymaganej przestrzeni dla pieszych
(Art 47 Pkt. 1 ust. 2 PoRD),

wjeżdżając chodnikiem parkują za słupkami wygradzającymi (nie przy krawędzi
jezdni – niezgodnie z Art 47 Pkt. 2 PoRD dotyczy Tuwima i Górskiego 1),

utrudniają poruszanie się pieszym (w tym rodzicom z małymi dziećmi i wózkami) i
rowerzystom parkując w strefie zamieszkania (oznakowanej znakiem D-40) poza
wyznaczonymi miejscami,

ignorują znaki B-36 i B-1 umieszczone przed wjazdem na posesję ul. Górskiego 1.,

ciężarówki parkujące na chodniku niszczą go doprowadzając do jego zapadania się
w obrębie studzienki kanalizacyjnej.
Dla przykładu w sprawie parkującej nielegalnie na chodniku ciężarówki o numerze
rejestracyjnym KTT04AT widocznej na zdjęciach 1-3, Straż Miejska była proszona o
interwencję wielokrotnie (dwukrotnie w dniu 18-06-2009 i w dniach 19-06-2009, 20-06-
2009, 07-09-2009, 11-09-2009, 28-10-2009, 02-11-2009). Żadna z interwencji nie
zakończyła się odholowaniem czy mandatem, wystawiono jedynie pojedyncze wezwania.

Poniżej przestawiam zdjęcia wykonywane w wybranych dniach interwencji Straży
Miejskiej.
2. Wygrodzenie wskazanego terenu za pomocą słupków U-12c spełnia cele stawiane sobie
przez Miasto Stołeczne Warszawa w dokumencie „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata
kolejne” będącego załącznikiem LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca
2009 r. a konkretnie:

Cel szczegółowy: III.1 „Racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców”
– pracownicy okolicznych biur parkując pod oknami nieruchomości Górskiego 1
mają je w zasięgu wzroku i dzięki temu unikają opłacania za parkowanie w SPP.
Widząc kontrolę ZDM uiszczaja opłaty w innycm przypadku często parkują bez
wniesienia stosownej opłaty. Eliminując nielegalne parkowanie, przyczyniamy się
do zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta.

Cel szcegółowy: III.2 „Przywrócenie ulicom funkcji miejskich” i Cel VI.2 „Poprawa
jakości przestrzeni miejskiej” – placyk przed nieruchmością Górskiego 1 stał się
nilegalnym parkingiem gdzie pieszy został zredukwoany do niechcianego gościa
przemykającego pomiędzy samochodami i przeganianego przez nielegalnie
jeżdżace chodnikiem auta. Uniemożliwienie nielegalne parkowania otworzy drogę
do zagospodarowania wolnej przestrzeni na rzecz okolicznych mieszkańców
porpzez ustawienie ławek, kwietników itd.
Cele wymienione powyżej mają być realizowane poprzez (zgodnie z LVIII/1749/2009 Rady
m.st. Warszawy punkt 3.5 tabela 25) „Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w strefie przez
wyeliminowanie: nielegalnego parkowania, postojowych miejsc przykrawężnikowych położonych
wzdłuż ciągów drogowych prowadzących intensywny ruchu autobusowy oraz w obszarach
intensywnego ruchu pieszego.”
Proszę o odpowiedź w wersji elektronicznej a jeżeli to niemożliwe listem zwykłym bez
potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art 35KPA, oraz informowanie mnie o
działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.


=====

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz