Warszawski Blog Parkingowy

Na tym blogu umieszczał będę zdjęcia aut parkujących niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
Każdy wpis zostanie opisany nr rejestracyjnym oraz opisem wykroczenia które kierowca w moim mniemaniu popełnił.
Każdy wpis na blogu to jedno telefoniczne zgłoszenie w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa
Po zakończeniu interwencji wpisy będą aktualizowane o informacje o jej wyniku.
Umieszczenie zdjęcia i postu na blogu nie jest tożsame z popełnieniem wykroczenia, o tym decyduje uprawiony funkcjonariusz lub Sąd Grodzki.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z PoRD i kontaktów z telecentrum Warszawskiej SM pod numerem (+4822) 986
Uwolnijmy chodniki od nielegalnie parkujących!

piątek, 11 czerwca 2010

Odpowiedź na pismo ZDM w sprawie Umińskiego

Na mój wniosek dotyczący przebudowy przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły przy ulicy Umińskiego na Gocławiu, otrzymałem odpowiedź w której to między innymi uświadomiono mnie iż we wskazanym miejscu maksymalna dozwolona prędkość wynosi 50 km/h, a samochody ograniczające widoczność na przejściu parkują tam nielegalnie w związku z faktem iż zabrania tego znak B-36.

Ponieważ taka odpowiedź nie przemawia do mnie do końca, postanowiłem kontynuować wymianę korespondencji oraz postulatów. W dniu dzisiejszym pocztą elektroniczną wysłałem pismo o następującej treści:


Do:
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa


Dotyczy: Pisma ZDM-ZTOR-IO-MST-5512-2010-2-10 w odpowiedzi na moje pismo
z dnia 09-03-2010

Uprzejmie dziękuję za szczegółowe poinformowanie mnie na temat oznakowania poziomego,
okolic oraz przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Umińskiego 6 w Warszawie.
Pozostając jednak na stanowisku iż, poszanowanie przepisów ruchu drogowego przez kierujących
pojazdami w Polsce lokuje się poniżej średniej europejskiej, a większość ofiar stanowią niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego, jak również świadomy rzeczywistej, codziennej sytuacji w rejonie
przedmiotowego przejścia, wnioskuję o:

1. Wygrodzenie słupkami U-12-c, chodnika i lub trawnika, w celu zapobieżenia parkowaniu w
odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych (po obu stronach przejścia dla
pieszych), wskazane białymi prostokątami na rysunku nr 1.

Rysunek nr 1 - przejście dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Umińskiego 62. W związku z regularnie powtarzającymi się przypadkami parkowania samochodów osobowych i
ciężarowych za pasem zieleni po południowej stronie ul. Uminskiego, w bezpośredniej bliskości
przedmitowego przejścia dla pieszych, wjeżdzających na chodnik poprzez nie wygrodzony wjazd
na osiedle, uprzejmie proszę o rozważenie instalacji słupków U-12c, zapobieżenia nielegalnemu
parkowaniu na chodniku. Miejsce wskazane na rysunku nr 2.

Rysunek nr 2 - przejście dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Umińskiego 6


3. Zmiejszenie wyłukowania skrętu w prawo z ulicy Umińskiego w ulicę Rechniewskiego. Ulica
Rechniewskiego jest ulicą o ruchu uspokojonym, o stałym ograniczeniu 30km/h. Istniejące
przwymiarowane wyłukowanie, poprzez swe wymiary umożliwia wjechanie w zakręt
z prędkością co najmniej dwukrotnie większą, co stwarza zagrożenie dla dużego w tym rejonie
ruchu pieszego. Miejsce wskazane na rysunku nr 3.
Rysunek nr 2 - przejście dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Umińskiego 6


W świetle w/w postulatów proponuję pogodzić ich realizację z przyszłym projektem
„Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy chodników i urządzenia ścieżek
rowerowych w następujących ulicach:” (w tym Umińskiego, odc. Fieldorfa - Bora-Komorowskiego)
planowanym do realizacji po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 47163
z 2010r.
Proszę o odpowiedź w wersji elektronicznej a jeżeli to niemożliwe listem zwykłym bez potwierdzenia
odbioru w terminie wynikającym z art 35KPA, oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w
powyższej sprawie.
Adres do ew. korespondencji w znajduje się w nagłówku pierwszej strony.

2 komentarze:

  1. Porządne pismo, mam nadzieję, że tym razem już nie będą się wykręcać. W przypadku przewymiarowanych zakrętów, ważnym argumentem jest też fakt, że wydłużają czas przebywania pieszego na jezdni (dłuższe pasy) i tym też zwiększają ryzyko wypadku.

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam. Sęk w tym, że oprócz pierwszego z lewej prostokąta, pozostałe parkują prawidłowo. Dlaczego zapraszam do szczegółowego i ze zrozumieniem przeczytania odpowiednich zapisów w kodeksie drogowym (w tym definicji). Student

    OdpowiedzUsuń