Warszawski Blog Parkingowy

Na tym blogu umieszczał będę zdjęcia aut parkujących niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
Każdy wpis zostanie opisany nr rejestracyjnym oraz opisem wykroczenia które kierowca w moim mniemaniu popełnił.
Każdy wpis na blogu to jedno telefoniczne zgłoszenie w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa
Po zakończeniu interwencji wpisy będą aktualizowane o informacje o jej wyniku.
Umieszczenie zdjęcia i postu na blogu nie jest tożsame z popełnieniem wykroczenia, o tym decyduje uprawiony funkcjonariusz lub Sąd Grodzki.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z PoRD i kontaktów z telecentrum Warszawskiej SM pod numerem (+4822) 986
Uwolnijmy chodniki od nielegalnie parkujących!

wtorek, 1 czerwca 2010

Pismo w sprawie Górskiego

Do:
Zarząd Terenów Publicznych
ul. Jezuicka 1/3
00-281 Warszawa


Dotyczy:
Pisma ZTP-V-7044/344/11472/09 jako odpowiedzi na wniosku o wygrodzenia chodnika nieruchomości ul Górskiego 1 działka nr 38 obszaru 50311 oraz ul. Tuwima w obrębie tej samej działki, oraz wygrodzenia w/w chodnika zrealizowanego w dniach 29 – 31 kwietnia


Szanowni Państwo,


Nawiązując do sprawy wygrodzenia chodnika nieruchomości ul Górskiego 1 działka nr 38 obszaru 50311 oraz ul. Tuwima w obrębie tej samej działki oraz Państwa odpowiedzi nr ZTP-V-7044/344/11472/09 jako odpowiedzi na mój wniosek o wygrodzenie, z dnia 29-11-2009 (kierowany pierwotnie do Urzędu Dzielnicy Wwa Śródmieście, uprzejmie informuję iż:

1. Zainstalowane wygrodzenie nie spełniło swojego zadania tj., nie uniemożliwiło nielegalnego parkowania na środku chodnika (za słupkami wygradzającymi) – tj. niezgodnie z Art 47 Pkt. 2 PoRD, (przykłady na zdjęciach 1-4).

2. Uprzejmie proszę o informację czy zainstalowane wygrodzenie:
- zostało zrealizowane zgodnie z projektem
- jeżeli wygrodzenie zostało zrealizowane zgodnie z projektem jaki był cel realizacji wygrodzenia w istniejącej formie (schemat wygrodzenia – rysunek 1), skoro problem parkowania niezgodnie z Art 47 Pkt. 2 PoRD nie został rozwiązany

3. Postuluję o skuteczne wygrodzenie wskazanego chodnika, zgodnie z rysunkiem nr 1 (brakujące słupki zostały oznaczone kolorem żółtym) – w przypadku konieczności pozostawienia dojazdu bezpośrednio pod posesję ul Górskiego 1 działka nr 38 obszaru 50311 oraz ul. Tuwima w obrębie tej samej działki, jako drogi pożarowej, proponuję instalację uchylnych barier parkingowych (typu B-05, S-3 czy S-4)

4. Postuluję od demontaż nadmiarowych słupków U-12c pozostałych z poprzedniego wygrodzenia (oznaczonych na rysunku nr 1 kolorem czerwonym)Uzasadnienie postulowanego wygrodzenia pozostaje aktualne:
4.1 We wskazanym miejscu występuje konflikt na linii pieszy – kontra samochody osobowe /ciężarowe:
• Samochody blokują chodnik nie pozostawiając wymaganej przestrzeni dla pieszych (Art 47 Pkt. 1 ust. 2 PoRD),
• wjeżdżając chodnikiem parkują za słupkami wygradzającymi (nie przy krawędzi jezdni – niezgodnie z Art 47 Pkt. 2 PoRD dotyczy Tuwima i Górskiego 1),
• utrudniają poruszanie się pieszym (w tym rodzicom z małymi dziećmi i wózkami) i rowerzystom parkując w strefie zamieszkania (oznakowanej znkaiem D-40) poza wyznaczonymi miejscami,
• ignorują znaki B-36 i B-1 umieszczone przed wjazdem na posesję ul. Górskiego 1.,
• ciężarówki parkujące na chodniku niszczą go doprowadzając do jego zapadania się w obrebie studzienki kanalizacyjnej.
Dla przykładu w sprawie parkującej nielegalnie na chodniku ciężarówki o numerze rejestracyjnym KTT04AT widocznej na zdjęciach 1-3, Straż Miejska była proszona o interwencję wielokrotnie (dwukrotnie w dniu 18-06-2009 i w dniach 19-06-2009, 20-06-2009, 07-09-2009, 11-09-2009, 28-10-2009, 02-11-2009). Żadna z interwencji nie zakończyła się odholowaniem czy mandatem, wystawiono jedynie pojedyńcze wezwania. Poniżej przedstawiam zdjęcia wykonywane w wybranych dniach interwencji Straży Miejskiej.
4.2 Wygrodzenie wskazanego terenu za pomocą słupków U-12c spełnia cele stawiane sobie przez Miasto Stołeczne Warszawa w dokumencie „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne” będącego załącznikiem LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. a konkretnie:
• Cel szcegółowy: III.1 „Racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców” – pracownicy okolicznych biur parkując pod oknami nieruchomości Górskiego 1 mają je w zasięgu wzroku i dzięki temu unikają opłacania za parkowanie w SPP. Widząc kontrolę ZDM uiszczaja opłaty w innycm przypadku często parkują bez wniesienia stosownej opłaty. Eliminując nielegalne parkowanie, przyczyniamy się do zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta.
• Cel szcegółowy: III.2 „Przywrócenie ulicom funkcji miejskich” i Cel VI.2 „Poprawa jakości przestrzeni miejskiej” – placyk przed nieruchmością Górskiego 1 stał się nilegalnym parkingiem gdzie pieszy został zredukwoany do niechcianego gościa przemykającego pomiędzy samochodami i przeganianego przez nielegalnie jeżdżace chodnikiem auta. Uniemożliwienie nielegalne parkowania otworzy drogę do zagospodarowania wolnej przestrzeni na rzecz okolicznych mieszkańców porpzez ustawienie ławek, kwietników itd.
Cele wymienione powyżej mają być realizowane poprzez (zgodnie z LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy punkt 3.5 tabela 25) „Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w strefie przez wyeliminowanie: nielegalnego parkowania, postojowych miejsc przykrawężnikowych położonych wzdłuż ciągów drogowych prowadzących intensywny ruchu autobusowy oraz w obszarach intensywnego ruchu pieszego.”

Proszę o odpowiedź w wersji elektronicznej a jeżeli to niemożliwe listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru w terminie wynikającym z art 35KPA, oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.

Rysunek nr 1

4 komentarze:

 1. Dzisiaj ustawili brakujące słupki! Wreszcie! :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety, mój entuzjazm był przedwczesny! :( Prace zostały przerwane a jeden ze słupków wyrwany. Okazuje się, że największym wyzwaniem dla ZTP jest ustawienie słupków... Ręce opadają.

  OdpowiedzUsuń
 3. @Anonim

  Czy jest szansa byś to narysował i przesłał na imejl z góry tej strony?
  A może słupek został usunięty nielegalnie?

  OdpowiedzUsuń
 4. @tom.krakus

  Słupek został wyrwany nielegalnie... Zdaje się, że to kierowca Twojego "ulubionego" samochodu...

  OdpowiedzUsuń